Vendu

De Klinge

Perceel landbouwgrond van 12,6 Ha te De Klinge (Sint-Gillis-Waas)
1 de 3
Perceel landbouwgrond van 12,6 Ha te De Klinge (Sint-Gillis-Waas)
2 de 3
Perceel landbouwgrond van 12,6 Ha te De Klinge (Sint-Gillis-Waas)
3 de 3
Perceel landbouwgrond van 12,6 Ha te De Klinge (Sint-Gillis-Waas)
Perceel landbouwgrond van 12,6 Ha te De Klinge (Sint-Gillis-Waas)
Perceel landbouwgrond van 12,6 Ha te De Klinge (Sint-Gillis-Waas)

Perceel landbouwgrond van 12,6 Ha te De Klinge (Sint-Gillis-Waas)

De landbouwgrond wordt aangeboden in één grote aaneensluitende blok in de Klinge, waarvan de totale oppervlakte 12,6 Ha bedraagt. Dit is uniek voor het Waasland. Dergelijke grote blokken land komen zelden te koop.

Alle percelen zijn vrij van pacht, behoudens perceel 493B (8ha 38a) dat terug vrij land wordt op 25 december 2019. Daartoe is reeds de notariële akte van pachtafstand getekend.

De gronden liggen in niet-overstromingsgevoelig gebied.

De percelen bevinden zich op het gewestplan in agrarisch gebied, in de praktijk is ca. 1,67 Ha begroeid met bomen.

Unieke kans in het Waasland!

Vos données


Vous devez donner votre accord sur la politique de confidentialité de ce site web

* Champs obligatoires

Vos données

* Champs obligatoires
J’ai pris connaissance de la politique de confidentialité sur ce site et suis d’accord.