Malheureusement, cette propriété a été vendue

Indien u interesse heeft in een gelijkaardig pand, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.

Inscrivez-vous

De landbouwgrond wordt aangeboden in één grote aaneensluitende blok in de Klinge, waarvan de totale oppervlakte 12,6 Ha bedraagt. Dit is uniek voor het Waasland. Dergelijke grote blokken land komen zelden te koop.

Alle percelen zijn vrij van pacht, behoudens perceel 493B (8ha 38a) dat terug vrij land wordt op 25 december 2019. Daartoe is reeds de notariële akte van pachtafstand getekend.

De gronden liggen in niet-overstromingsgevoelig gebied.

De percelen bevinden zich op het gewestplan in agrarisch gebied, in de praktijk is ca. 1,67 Ha begroeid met bomen.

Unieke kans in het Waasland!

Général

Adresse:De Klinge
Référence:IF-2750NP
Prix demandé:Vendu
Type:Terrain agricole
Disponible:Par accord mutuel
Superficie de la parcelle:126.463 m²
Type de constr.:Traditionnelle

Informations légales

RC indexé:€ 162
RC de base:€ 90
Autorisation urbanistique délivrée:Non
Droit de préemption:oui
Permis de lotir:Non
Affectation urbanistique:Zone agricole
Désicion judiciaire:Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée
Sensible aux inondations:Aucun
Zone inondable:Aucun
Patrimoine protégé:Site non-protégé

Vendu


Vous devez donner votre accord sur la politique de confidentialité de ce site web
* Champ requis

Vendu